VELLEZ

Системы оповещения и управления звуком

СИСТЕМИ МОВНОГО ОПОВІЩЕННЯ ЛЮДЕЙ

Комплекс оповіщення людей про пожежу ВЕЛЛЕЗ призначений для передачі заздалегідь записаних повідомлень у випадках виникнення пожежі або будь-яких інших надзвичайних ситуаціях. Комплекси ВЕЛЛЕЗ відповідають вимогам ДБН В.1.1-7-2002 (Україна) і НПБ 104-03 (Росія) і дозволяють вирішувати задачі самого широкого спектру і рівня складності.

СИСТЕМИ МОВНОГО ОПОВІЩЕННЯ ЛЮДЕЙ ПРО ПОЖЕЖУ

У відповідності з вимогами вищенаведених нормативних документів комплекс приводиться в дію командним імпульсом автоматичної установки пожежної сигналізації (АУПС) або пожежегасіння. Також комплекс дозволяє роботу в напівавтоматичному і ручному режимах.

 

При надходженні імпульсу (замикання нормально-розімкнутої контактної пари) записане повідомлення підсилюється до необхідної потужності і транслюється через акустичні системи, встановлені в приміщеннях з постійним або тимчасовим перебуванням людей. Повідомлення повторюється необмежене число раз до моменту припинення трансляції оператором.

 

Текст мовного повідомлення про пожежу записується в цифровому виді на підприємстві-виготовлювачі в мікросхему з енергонезалежною пам'яттю (ПЗП) на російській, українській і англійській мовах.

 

У разі потреби текст повідомлення може бути змінений або записаний на іншій мові. Також у залежності від вимог проектної організації або замовника в ПЗП комплексу можуть бути записані одне і більш різних повідомлень, що будуть передаватися в залежності від характеру надзвичайної ситуації.

 

Алгоритм трансляції тривожного повідомлення по зонах пожежного оповіщення може бути запрограмований самим комплексом або управлятись відповідно до програми заданої в АУПС.

 

У ручному режимі керування комплекс передбачає передачу оператором оперативної інформації через мікрофон по всіх або обраних групах зон оповіщення. Також можливе підключення до комплексу винесених мікрофонних пультів з їхнім видаленням від апаратної частини комплексу на відстань до 500 м. У разі потреби може бути передбачене винесення мікрофонних пультів на більшу відстань, за умови відображення проектною організацією даної вимоги в технічному завданні.

СИСТЕМИ МОВНОГО ОПОВІЩЕННЯ ЛЮДЕЙ ПРО ПОЖЕЖУ

Усі сигнали, передані комплексом і зовнішні джерела інформації, що підключаються до комплексу, мають відповідний рівень пріоритету, при чому найвищий рівень пріоритету передбачений для ручного режиму керування евакуацією людей і трансляції записаних повідомлень про виникнення пожежі.

 

Для забезпечення функцій перевірки працездатності комплексу і його елементів передбачений контроль стану ліній трансляції на коротке замикання або обрив, а також для підвищення характеристик надійності комплексу може застосовуватися функція "гарячого резервування" підсилювачів потужності.

 

У випадку ушкодження лінії трансляції відбувається світлова індикація з указівкою характеру неполадки і вказівкою номерів ушкоджених ліній. У випадку виходу з ладу або неполадок роботи кожного з основних підсилювачів потужності, при наявності даної функції, передбачений автоматичний перехід системи на резервні підсилювачі потужності.

СИСТЕМИ МОВНОГО ОПОВІЩЕННЯ ЛЮДЕЙ ПРО ПОЖЕЖУ

Для об'єктів з підвищеним рівнем безпеки (урядові об'єкти, об'єкти органів МВС, банки і т.п.) комплексом може передбачатися виконання вимог технічного захисту інформації - захист від прослуховування приміщень особливої важливості.

 

Додатково, комплекс передбачає сполучення із системою оповіщення цивільної оборони (ЦО), організацію гучномовного зв'язку по території об'єкта, радіофікацію, багатоканальну трансляцію музичних програм і виконання широкого спектру інших додаткових функцій.

 

ВАЖЛИВО: При складанні технічного завдання (ТЗ) на виробництво комплексу оповіщення проектною організацією повинний бути приведений повний список основних і додаткових функцій комплексу.